Giới thiệu

Giải pháp đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp

17/01/2014

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực đào tạo trực tuyến trong và ngoài nước. Chúng tôi hiểu rằng cần phải có những quy tắc và quy định rõ ràng. Giải pháp Elearning Enterprise được sử dụng cho các khối doanh nghiệp và cơ quan tổ chức nhà nước. Hệ thống được sử dụng các ứng dụng và công nghệ tiên tiến nhất hiện nay như streaming, caching, node.js, html5, socket...